Pies rasowy na wsi / Rozmowa z Małgorzatą Surponowicz i Tomaszem Borkowskim